ข่าว : การศึกษาทั่วถึง เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่นเด่น เน้นคุณภาพชีวิตดี คนมีความสุข

รายละเอียด  : การศึกษาทั่วถึง เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่นเด่น เน้นคุณภาพชีวิตดี คนมีความสุข
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :