ข่าว : **ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการwifiเพื่อบริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียด  : การให้บริการwifiเพื่อบริการประชาชนผู้แจ้งข่าว : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ประกาศเมื่อ :