ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 8. เตือน 7 โรค 3 ภัยสุขภาพ ที่ประชาชนควรระมัดระวังในช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2562
245
02 ก.ค. 2562
72 วิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
02 ก.ค. 2562
73 คิดดีทำดี...ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
26 มิ.ย. 2562
74 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
25 มิ.ย. 2562
75 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 มิ.ย. 2562
76 วิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A H1N1
280
02 มิ.ย. 2562
77 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
217
31 พ.ค. 2562
78 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
31 พ.ค. 2562
79 ประกาศกำหนดประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้ง 10 ประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
190
22 พ.ค. 2562
80 ประกาศอบต.บันนังสาเรง เรื่องการตอบรับแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27