ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ธ.ค. 2562
62 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ธ.ค. 2562
63 ประกาศแบบบัญขีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
29 พ.ย. 2562
64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
17 ต.ค. 2562
65 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 ต.ค. 2562
66 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
219
11 ต.ค. 2562
67 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 ต.ค. 2562
68 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 ต.ค. 2562
69 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ดาวน์โหลดเอกสาร
228
16 ก.ค. 2562
70 รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27