ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
28 ก.พ. 2563
52 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
281
28 ก.พ. 2563
53 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
228
27 ม.ค. 2563
54 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
27 ม.ค. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
24 ม.ค. 2563
56 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ธ.ค. 2562
57 แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด อบต.บันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
27 ธ.ค. 2562
58 ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
27 ธ.ค. 2562
59 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ธ.ค. 2562
60 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27