ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
767
11 พ.ย. 2553
252 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
27 ต.ค. 2553
253 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
21 ต.ค. 2553
254 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ประจำปี 2554
670
13 ต.ค. 2553
255 อบต.แจกข้าวพระราชทาน
922
06 ก.ย. 2553
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
1891
01 ก.ย. 2553
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
708
24 ส.ค. 2553
258 อบต.เปิดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี
1194
23 ส.ค. 2553
259 ทดลองอัพโหลดครับ
698
23 ส.ค. 2553
260 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
700
07 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27