ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
145
17 มิ.ย. 2564
12 ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
17 มิ.ย. 2564
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 มิ.ย. 2564
14 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 มิ.ย. 2564
15 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 มิ.ย. 2564
16 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 มิ.ย. 2564
17 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 มิ.ย. 2564
18 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 มิ.ย. 2564
19 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
02 เม.ย. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27