ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ต.ค. 2561
112 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
28 ส.ค. 2561
113 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ line ดาวน์โหลดเอกสาร
221
15 ส.ค. 2561
114 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 ก.ค. 2561
115 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 เม.ย. 2561
116 อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
01 ม.ค. 2561
117 ข่าวภาษี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
30 ธ.ค. 2560
118 ประชาสัมพันธ์ภาษี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
30 ธ.ค. 2560
119 ประกาศเรื่อง ริบเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
242
07 ก.ย. 2560
120 ประกาศเรื่อง ริบเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
234
11 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27