ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศการปรับปรุงภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
08 ก.พ. 2562
92 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 ม.ค. 2562
93 ประชาสัมพันธ์ภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
30 ธ.ค. 2561
94 ข่าวภาษี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
30 ธ.ค. 2561
95 เลิกบุหรี่ 18 วิธีเลิกบุหรี่ ทันใจ
233
18 ธ.ค. 2561
96 อบต.บันนังสาเรง ขอเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 ธ.ค. 2561
97 ประชาสัมพันธ์และความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
10 พ.ย. 2561
98 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 พ.ย. 2561
99 โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
05 พ.ย. 2561
100 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27