ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงาจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 พ.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงาจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 พ.ค. 2565
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 เม.ย. 2565
4 เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป มีอายุ15-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฝึกอาชีพดี มีอาชีพมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 เม.ย. 2565
5 ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 มี.ค. 2565
6 ประกาศผลการลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ก.พ. 2565
7 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
167
14 ม.ค. 2565
8 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 พ.ย. 2564
9 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีประกาศฯเพิ่มเติม ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
14 ต.ค. 2564
10 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
12 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27