ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 เม.ย. 2565
2 เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป มีอายุ15-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฝึกอาชีพดี มีอาชีพมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 เม.ย. 2565
3 ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 มี.ค. 2565
4 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ม.ค. 2565
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 พ.ย. 2564
6 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีประกาศฯเพิ่มเติม ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
14 ต.ค. 2564
7 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ต.ค. 2564
8 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ต.ค. 2564
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 มิ.ย. 2564
10 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27