ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 มิ.ย. 2564
2 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 มิ.ย. 2564
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 มิ.ย. 2564
4 ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 มิ.ย. 2564
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 มิ.ย. 2564
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 มิ.ย. 2564
7 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 มิ.ย. 2564
8 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 มิ.ย. 2564
9 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 มิ.ย. 2564
10 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26