ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
  รายละเอียด :

 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 179 คน