ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
  รายละเอียด :

ขอประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ประจำปี 2552

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 707 คน