ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงาจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงาจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน