ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
    Casino Online

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานกองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถความเป็นเลิศในทางวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563   อ่าน 6983 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**